Home


Fundacja im. Edwarda Eberharda Czernego

---------------------------------------------------------------------

W końcu sierpnia 2004 roku powstała rodzinna Fundacja im. Edwarda Eberharda Czernego   z siedzib± w Polsce. Fundacja posiada wszelkie prawa wynikajace z wlasnosci intelektualnej pozostawionej   przez  Edwarda  Eberharda  Czernego  (1917 – 2003)  i  jedynie  Fundacja  jest uprawniona do podejmowania rozstrzygniec programowo – repertuarowych, które dotycza prezentacji dorobku kompozytorskiego Edwarda  Eberharda  Czernego. Pierwsza Przewodniczaca  Rady zostala Barbara Czerny, żona Edwarda Czernego.

Od wrzesnia 2004 Fundacja  koordynuje filharmoniczne koncerty monograficzne z cyklu    p.t. W HOLDZIE EDWARDOWI CZERNEMU. Od  2006  roku  uczestniczy  w  Zabrzańskim  Festiwalu  Orkiestr im. Edwarda Eberharda Czernego.

Jan Gora
(Prezes Fundacji)